accommodation

پروپوزال بررسی سبک های شناختی مادران در ارتباط با اضطراب کودک

پروپوزال بررسی سبک های شناختی مادران در ارتباط با اضطراب کودکهدف از انجام این پروپوزال بررسی سبک های شناختی مادران در ارتباط با اضطراب کودک استمشخصات فایلتعداد صفحات70حجم73/99 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxتوضیحات کاملهدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر مادران و نگرش های فرزند پروری آن

بررسی الگوهای تلفیق در برنامه درسی و ارائه الگویی مناسب

بررسی الگوهای تلفیق در برنامه درسی و ارائه الگویی مناسبهدف از این پایان نامه بررسی الگوهای تلفیق در برنامه درسی و ارائه الگویی مناسب می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات93حجم1/405 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocتوضیحات کاملدانلود پایان نامه مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسیبررسی الگوهای تلفیق در برنامه درسی