👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ناسازگاری زناشویی اسپانیر با نمره گذاری، روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ناسازگاری زناشویی اسپانیر با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه ناسازگاری زناشویی اسپانیر (اسپینر) 1976 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 32 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

مشخصات فایل

تعداد صفحات

40

حجم

14/713 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه ناسازگاری زناشویی اسپانیر (اسپینر) 1976 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 32 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه ناسازگاری زناشویی اسپانیر

پرسشنامه ناسازگاری زناشویی توسط اسپانیر (1976) تهیه و ارایه شده است این پرسشنامه دارای 32 ماده است نمره کلی بین 0 تا 151 متغییر است که یک نمرات برابر یا بیشتر از 100 به معنای سازگاری افراد و نمرات کمتر از 100 به معنی وجود ناسازگاری زناشویی می باشد . 

روایی و پایایی پرسشنامه ناسازگاری زناشویی اسپانیر

پایایی پرسشنامه ناسازگاری زناشویی اسپانیر ایران توسط ملازاده و همکاران 1381 و حسن شاهی و همکاران 1382 و برازنده و همکاران 1385 ضریب آلفای گروبناخ به ترتیب 86/0 92/0 و 96/0 گزارش نمودند. دراین پژوهش پایایی به میزان همسانی درونی پاسخ ها با استفاده از روش آلفای کروبناخ 89/0 بدست آمد.

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های متفاوت بازاریابی بر معیارهای مختلف عملکرد سازمانی بنگاه های کوچک زودبازده پرسشنامه بررسی و شناسایی تاثیر تمایل رابطه ای و هوش بازاریابی بر قابلیت توسعه محصول جدید انتقال سهام در شرکتهای تعاونی پاورپوینت سياست تأمين اقتصادي فرد و نظام تأمين اجتماعي پاورپوینت مراقبت از صدمات سوختگی