👈 فروشگاه فایل 👉

مسئولیت پذیری از منظر جامعه شناختی و روانشناختی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مسئولیت پذیری از منظر جامعه شناختی و روانشناختی

این پایان نامه در مورد مسئولیت پذیری و با موضوع مسئولیت پذیری از منظر جامعه شناختی و روانشناختی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

65

حجم

135/226 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد مسئولیت پذیری و با موضوع مسئولیت پذیری از منظر جامعه شناختی و روانشناختی می باشد.  با وجود تعاریف و تعابیر متنوعی که از منظر صاحبنظران مختلف در زمینه مسئولیت پذیری به عمل آمده است، می توان در یک نگاه کلی چنین بیان نمود که مسئولیت پذیری به معنای به عهده گرفتن تکلیف یا عملی است که فرد از طریق یک الزام درونی و تعهد در قبال آن، مسئول و پاسخگو می گردد. در واقع در مسئولیت پذیری نوعی اختیار نهفته است که به فرد این امکان را می دهد تا در قالب اراده خود، عملی را انجام دهد و در قبال خود و دیگران پاسخگو باشد.  

  در زمینه مسئولیت پذیری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که برخی از آنها در باب مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی و برخی دیگر در زمینه پرورش مسئولیت پذیری مطرح شده اند؛ که این مباحث در نوع خود می توانند راهنمایی برای عمل باشند. لذا در این جا به بررسی دیدگاه های جامعه شناختی و روان شناسی مسئولیت پذیری پرداخته شده و در ذیل دیدگاه جامعه شناختی، اندیشه های هابرماس ، هومنز  و ویکرز   مطرح می شود.

 هابرماس

   هابرماس نظریه ای تحت عنوان کنش ارتباطی مطرح می کند که مبنای کار خود را بر ارتباط بدون تحریف و اجبار قرار داده است (ریترز،1384). وی در نظریه کنش ارتباطی خود، بر فلسفه زبان تأکید می  کند و بر این عقیده است که امروزه مسئله زبان جایگزین مسئله آگاهی را شده است؛ و آنچه ما را از طبیعت متمایز می کند، زبان است و استقلال و مسئولیتی که برای ما مهیا می شود را ناشی از زبان می داند (کرایب،1388).

 هومنز

  هومنز از دیگر جامعه شناسانی است که  قالب نظریه مبادله خود به مقوله مسئولیت پذیری توجه می-نماید. "وی در نظریه مبادله خود از تعهد و مسئولیت پذیری تحت عنوان رعایت هنجارها و قواعد گروهی برای بدست آوردن پاداش یاد می کند. به اعتقاد هومنز انسان در روابط متقابل  به دنبال رفتارهایی است که به پاداش بیشتر منجر می شود. عامل اصلی در مبادله، کنش متقابل و رویارویی افراد است که این کنش مبتنی بر مبادله مادی یا نمادین است؛ و الگوی انتخاب عمل (مسئولیت زندگی) در این مبادله، عقلانی هستند و به وسیله دو عامل انگیزه و عمل تعیین می شود (توسلی،1380، به نقل از خرمدل،1387).

فهرست مطالب

مسئولیت پذیری     50

2-3-1 تعریف مسئولیت پذیری     50

2-3-2 تبیین مفهوم مسئولیت و مسئولیت پذیری     50

2-3-3 مسئولیت پذیری از منظر جامعه شناختی و روان شناختی      55

2-3-3-1 هابرماس     55

2-3-3-2 هومنز     55

2-3-3-3 ویکرز    55

2-3-3-4 آدلر و روانشناسی فردی     56

2-3-3-5 دیدگاه پرز گشتالت درمانی     56

2-3-3-6 دیدگاه تحلیل تبادلی اریک برن    57

2-3-3-7 دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر     57

2-3-3-8 دیدگاه مراجع- محوری راجرز     57

2-3-3-9 دیدگاه وجود گرایان فرانکل    58

2-3-4 اهمیت و جایگاه مسئولیت پذیری از منظراسلام     58

2-3-5 مسئولیت پذیری اجتماعی     60

2-3-6 ابعاد و مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی    62

2-3-6-1 بعد شناختی    62

2-3-6-2 بعد عاطفی    63

2-3-6-3 بعد عملکردی    63

پیشینه تحقیق     

2-4-1 تحقیقات داخلی    

2-4-2 تحقیقات خارجی     

منابع فارسی

منابع لاتین

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال فساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن مبانی نظری انتخاب یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت منابع سازمانی در دانشگاه بررسی حقوقی تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک پاورپوینت تحلیل ساختمان جدید موزه ی گالری هنر ونکوور - طراحی داخلی گالری هنری شاندونگ پاورپوینت تصمیم گیری در سازمان