👈 فروشگاه فایل 👉

ماهیت مسئولیت پذیری و بررسی ابعاد و مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ماهیت مسئولیت پذیری و بررسی ابعاد و مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی

این پایان نامه در مورد مسئولیت پذیری و با موضوع ماهیت مسئولیت پذیری و بررسی ابعاد و مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

66

حجم

135/287 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی و با موضوع ماهیت مسئولیت پذیری و بررسی ابعاد و مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد. مسئولیت و مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از الزامات اساسی نظام آموزش و پرورش تلقی می شود. طبق دیدگاه ویگوتسکی  (1978) و بندورا  (1977) تعامل اجتماعی منشاء اجتناب ناپذیر رشد ذهنی کودکان است. در تعامل با دیگران، کودکان چگونگی رفتار کردن و قضاوت کردن را یاد می گیرند. بنابراین، آموزش و پرورش رسمی باید با رشد اجتماعی یادگیرندگان مرتبط باشد که شامل مسئولیت اجتماعی آنها، همدلی و هوش عاطفی است.

در یک نگاه کلی به مسئولیت پذیری اجتماعی، می توان گفت که: "مسئولیت پذیری اجتماعی دو معنا دارد؛ حصول اطمینان از رفاه دیگران در زندگی روزمره (توجه به دیگران) و پیشروی به سوی نیل به اهداف فردی بدون نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن انتظارات بر حق دیگران(بخش هماهنگی بین فردی). بخش اول مربوط به همدلی و بخش دوم مربوط به احساس گناه است. احساس مسئولیت پذیری، ناگهان و بی دلیل در نوجوانان ظهور نمی کند بلکه از همدلی و احساس گناه که خیلی زودتر، در سال های نخستین زندگی به وجود می آید، سرچشمه می گیرد" (بیرهوف، 1387: 225). لغت نامه تجارت (2009) تعریفی ساده از مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه می دهد که در آن مسئولیت پذیری اجتماعی عبارت است از" تعهد مدیریت یک سازمان در جهت رفاه و منافع جامعه ای که این رفاه، محیط و منابع را فراهم کند، که این امر از طریق فعالیت ها و خط مشی های سازمان اثرگذار است." در این راستا صاحبنظران مختلف هریک برداشت های خاصی از این مفهوم دارند که به بررسی آن می پردازیم. 

  بعد از شناخت و طبقه بندی انواع مسئولیت های اجتماعی، دومین نکته مهم در زمینه آموزش مسئولیت های اجتماعی، آشنایی و توجه با ابعاد این نوع مسئولیت است و صاحبنظرانی چون برمن  (1990)، ایزارد  (1997)، پرکینز و میلر  (1994) سه بعد شناختی، عاطفی و عملکردی را برای مسئولیت پذیری  اجتماعی مطرح می کنند.

بعد شناختی

  این بعد، به میزان و نحوه آگاهی و شناخت افراد نسبت به مسئولیت اجتماعی اشاره دارد که این "رشد آگاهی و معرفت نسبت به مسئولیت های اجتماعی درحقیقت مطلع کردن از ماهیت جامعه و ضرورت تلاش افراد برای انجام دادن وظایف و رسالت های اجتماعی خویش است و بی توجهی به رشد آگاهی ها و ایجاد نکردن معرفت لازم نسبت به انواع مسئولیت های اجتماعی به معنای فقدان شکل گیری اولین مبنای ایفای مسئولیت اجتماعی است" (پورتا  و همکاران به نقل از ایزدی و شمامی،1388: 68). برمن (1990) برای آموزش مسئولیت های اجتماعی از طریق برنامه های درسی مدعی هستند که "برنامه های درسی رشد دهنده مسئولیت پذیری اجتماعی باید متناسب با سطح ادراک دانشجویان، اطلاعات لازم را پیرامون ماهیت جامعه، عناصر دخیل در آن، نقش انسان در حفظ و تداوم جامعه و انواع مسئولیت های اجتماعی در اختیار آن ها قرار دهند" (سبحانی نژاد و فردانش،1379: 96). 

فهرست مطالب

مسئولیت پذیری     50

2-3-1 تعریف مسئولیت پذیری     50

2-3-2 تبیین مفهوم مسئولیت و مسئولیت پذیری     50

2-3-3 مسئولیت پذیری از منظر جامعه شناختی و روان شناختی      55

2-3-3-1 هابرماس     55

2-3-3-2 هومنز     55

2-3-3-3 ویکرز    55

2-3-3-4 آدلر و روانشناسی فردی     56

2-3-3-5 دیدگاه پرز گشتالت درمانی     56

2-3-3-6 دیدگاه تحلیل تبادلی اریک برن    57

2-3-3-7 دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر     57

2-3-3-8 دیدگاه مراجع- محوری راجرز     57

2-3-3-9 دیدگاه وجود گرایان فرانکل    58

2-3-4 اهمیت و جایگاه مسئولیت پذیری از منظراسلام     58

2-3-5 مسئولیت پذیری اجتماعی     60

2-3-6 ابعاد و مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی    62

2-3-6-1 بعد شناختی    62

2-3-6-2 بعد عاطفی    63

2-3-6-3 بعد عملکردی    63

پیشینه تحقیق     

2-4-1 تحقیقات داخلی    

2-4-2 تحقیقات خارجی     

منابع فارسی

منابع لاتین

👇محصولات تصادفی👇

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عملکرد تحصیلی کودکان پاورپوینت بررسی اهميت كنترل مواد غذايي در سطح عرضه و برنامه هاي آينده مهندسی مجدد پاورپوینت تحلیل ساختمان خدمات عمومی دانشگاه علوم بهداشتی Granada اسپانیا پاورپوینت کليات خريد و مفاهيم آن