👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز

نخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادیاست.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود.كنترل بیولوژیكی شامل دو روش اصلی است: 1)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، 2)استفاده از انگل،شكارگر و عوامل بیماریزا.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

31

حجم

1711/584 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

ppt

توضیحات کامل

عنوان: پاورپوینت مبارزه بیولوژیکی علف های هرز

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 31

lنخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی lاست.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود. lكنترل بیولوژیكی شامل دو روش اصلی است: 1)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، 2)استفاده از انگل،شكارگر و عوامل بیماریزا.

فهرست مطالب

كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی

استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز

استفاده از انگلها،شكارگرها و عوامل بیماریزا

كنترل بیولوژیكی گیاهان هرز به وسیله حشرات

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوها و نظریه های عمل جراحی زیبایی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت ارتباط 27 صفحه زمین شناسی منطقه زاگرس با رویکردی به نواحی خوزستان و تاکید بر فروافتادگی دزفول حقوق مکتسبه اشخاص و تاثیرآن بر عقد اجاره موقوفه در حقوق ایران چالشهای جمهوری اسلامی ایران و شورای امنیت در قضیه هسته ای