👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی 78 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی 78 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

78

حجم

438/407 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

طبق الگوي اشتياق شغلي(باكر ودموروتي،2008) برخي ازمنابع شغلي و شخصي در محيط كارموجب ايجاد اشتياق شغلي دركاركنان مي گردندو متعاقبا اشتياق شغلي نيز به پيامدهاي مثبت درمحيط كارمنجرمي شود حمايت همكاران وسرپرست، بازخورد ازعملكرد تنوع وظيفه واستقلال وفرصتهاي يادگيري ازجمله اين منابع هستندكه اشتياق شغلي كاركنان را افزايش مي دهند(باكر ودموروتي، 2008، اسكاوفلي و سالانووا، 2007). همچنين اين منابع مي توانندازطريق ايجادنگرشهاي شغلي وحالات مثبت از قبيل اشتياق شغلي بردوپيامدمهم درمحيط كارشامل عملكرد وظيفه اي و قصدترك شغل اثربگذارند(بيسواز،2010).  نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی می باشد

نمونه پیشینه در مورد اشتیاق شغلی

در پژوهشی که توسط شیخ شبانی ،جوکندان  ونعامی(1390) تحت عنوان"نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه جو روانشناختی وخود ارزشیابی های محوری با عملکرد وظیفه ای و قصد ترک شغل در کارکنان شرکت چوب وکاغذ ایران(چوکا)" انجام گرفت نشان داده شد که اشتياق شغلي نقش ميانجيگري در رابطه با جو روانشناختيو ترك شغل دارد زماني كه جوروانشناختي سازمان ازنظركاركنان مطلوب ادارك شوداشتياق بيشتري به شغل خودنشان ميدهند. وجوداشتياق كاركنان نسبت به شغل خودمانع ازشكل گيري ميل به ترك شغل مي گردد (شیخ شبانی،جوکندان  ونعامی،1390).

فهرست مطالب

تعریف نظری اشتیاق شغلی

تعریف عملیاتی اشتیاق شغلی

فصـل دوم  مروري برادبيات موضوع  اشتياق شغلي    10

2-2-1- نظريه هاي اشتياق شغلي    12

2-2-1-1- نظريه كان    12

2-2-1-2-ابعاد اشتياق شغلي از ديدگاه كان    15

2-2-1-3- بعد فیزیکی:    15

2-2-1-4- بعد شناختی:    17

2-2-1-5- بعد هیجانی:    19

2-2-1-6 پیشایندهای اشتیاق شغلی کان:    20

2-2-3- مفهوم اشتياق شغلي    41

2-4-1 بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با استعداد خستگي شغلي در داخل كشور    43

2-4-2- بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با اشتياق شغلي در داخل كشور    44

2-4-3- بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با ميل به ماندن در داخل كشور    45

2-4-6- بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با ميل به ماندن در خارج از كشور    50

2-5- چارچوب نظري تحقيق    51

2-6- مدل مفهومي تحقيق    53

2-7-  فرضيه ‏هاي تحقیق    56

منابع

👇محصولات تصادفی👇

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نقدشوندگی سهام مبانی نظری بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری قاچاق دخانیات پاورپوینت معماری روم پاورپوینت تحلیل هتل یاس امارت متحده