👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

7

حجم

102/30 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

معرفی و تفسیر پرسشنامه هوش سازمانی

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی با 47 سوال به سنجش ابعاد هوش سازمانی  مي پردازد و برای پاسخ به سوالات از طیف 5 نقطه ای لیکرت (خيلي زياد    زياد    كم     خيلي كم    نظري ندارم) استفاده شده است. 

ابعاد هوش سازمانی  و تعدادسؤالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه

ابعاد هوش سازمانی     تعدادسؤالات

بینش راهبردی     7-1 

سرنوشت مشترک     14-8 

تمایل به تغییر     21-15 

روحیه     28-22 

اتحاد و انسجام     35-29 

فشار عملکرد     41-36

کاربرد دانش     47-42

روایی و پایایی پرسشنامه هوش سازمانی

روایی پرسشنامه هوش سازمانی

برای اندازه گیری روایی پرسشنامه، روشهای مختلفی وجود دارد که اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. لذا برای افزایش اعتبار (روایی) پرسشنامه این تحقیق، ابتدا پرسشنامه هر دو متغیرهوش سازمانی  و عملکرد کارکنان تهیه شده، بعد با مشورت استاد راهنما و مشاور تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع می گردد و ابهامات مشخص می گردد و در نهایت با رویت اساتید محترم و شفاف شدن و رفع ابهام، پرسشنامه نهایی توزیع می گردد. 

در این روش برای افزایش روایی محتوای پرسشنامه از ابزارهای ذیل استفاده می شود. 

1) استفاده از نظرات بعضی از اساتید، متخصصان و کارشناسان رشته مدیریت. 

2) مطالعه پایان نامه ها و مقاله های مربوط به موضوع تحقیق در سالهای گذشته. 

3) توزیع31 پرسشنامه بین تعدادی از کارکنان سازمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و اعمال نظرات اصلاحی آنان. 

پایایی پرسشنامه هوش سازمانی

پایایی ابزاری که از آن به اعتبار دقت، و اعتماد پذیری تعبیر می شود، عبارت از این است که اگر وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغییر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر نیز نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایایی معتبر، ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسانی برخوردار باشد(حفاظ نیا،1377: 155).

برای برآورد پایایی پرسشنامه این تحقیق از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است. که برای این منظور پرسشنامه ای قبل از توزیع به 31 نفر از جامعه آماری داده شده است و پس از جمع آوری پاسخها از فرمول آلفای کرونباخ استفاده می شود و اگر آلفا70% یا بیشتر باشد، سپس محقق تصمیم می گیرد پرسشنامه نهایی را توزیع نماید.اگر آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه بالاتر از 70% بدست آيد مي توان عنوان كرد كه پرسشنامه از پايايي قابل قبول برخوردار است، اما اگر اين ضريب زير 70% بدست آيد، بايد براي تمام ابعاد متغير هاي تحقيق آلفاي كرونباخ را محاسبه نمود و ابعادي كه ضريب آنها زير 70% بدست آمده است را حذف كرد يا مورد اصلاح قرارداد(سرمد و همكاران،1383: 129).

مقدار آلفا کرونباخ برای  پایایی سئوالات پرسشنامه

سئوالات    تعداد پاسخگو    تعداد سوال    ضریب محاسبه شده

هوش سازمانی                                                31                   47                           968/.

👇محصولات تصادفی👇

نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی پاورپوینت مدیریت تحول استراتژیک پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش بررسی تئوری اشعار و ترانه های فولکلور جنبشهای رادیکال آزاد پلی مر سازی C8H8 در رئاکتردیسک چرخشی