👈 فروشگاه فایل 👉

پیامدهای استرس شغلی و نقش تفاوت های فردی در فرایند استرس

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیامدهای استرس شغلی و نقش تفاوت های فردی در فرایند استرس

هدف از این پایان نامه بررسی پیامدهای استرس شغلی و نقش تفاوت های فردی در فرایند استرس می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

55

حجم

323/575 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فاکتورهای زیادی ممکن است روی آسیب پذیری فرد در برابر استرس تاثیر بگذارند. ساختار شخصیتی ، زندگی خانوادگی ، طبقه اجتماعی و سیستمهای حمایت اجتماعی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی پاسخ به استرس هستند . ویژگیهای فردی در افراد مختلف باعث میشود که آنها حساسیت پذیری متفاوتی نسبت به عوامل استرس زا داشته باشند . در این جا به تعدادی از این موارد می پردازیم .

ساختار شخیصتی :شواهد ی وجود دارد مبنی بر این که شخصیت افراد بر میزان حساسیت ان ها نسبت به استرس اثر می گذارد  .فرنچ وهمکاران 1982 نیز عامل اصلی بهداشت روانی در محیط کار را تناسب بین شخصیت وکار می دانند ومعتقدند هر چه افرادکمتر با کارشان تناسب داشته باشند بیشتر احتمال دارد که مشکلات بهداشتی روانی روی دهد . 

نوع نگرش به رویداد ها:

بعضی از افراد معتقدند آنچه در زندگی اشان رخ میدهد حاصل رفتار ، توانایی، شخصیت و کوشش خود آنهاست یعنی این باور را دارند که اتفاقات زندگی تحت کنترل ایشان است . به این افراد که نگرش مثبت و واقع بینانه دارند ،افراد با کنترل درونی میگویند . از سوی دیگر عده ای از افراد اتفاقات زندگی را از کنترل خود خارج دانسته و آنرا به شانس یا تقدیر نسبت میدهند . به این افراد ، افراد با کنترل بیرونی میگویند .

استقامت

افراد سرسخت و با استقامت افرادی هستند که دارای تعهد و مسئولیت پذیری زیاد ، نگاه خوش بینانه به مسائل و احساس کنترل بر روی وقایع و مبارزه جویی هستند . کاهن وکوپر  1989 به نقل از . (فرانک لندی وجفری کنت   مترجم بابا زاده)در تحقیقاتشان مشاهده می کنند که افراد قوی ومقاوم ،در مقابله با محر ک های استرس زا ،ضمن استفاده از راهبرد های  مشکل محور ،سعی می کنند که از کمک ها حمایت های اجتماعی دیگران بهره مند شوند . همچنین نتایج  تحقیقات کباس ومدی  ) به نقل از لندی.فرانک وجفری کنت    . ترجمه بابا زاده 1391 )1992 نشان داد که افراد سر سخت ، در مواجهه با عوامل استرس زا ، واکنش های فیز یو لوژی کمتری بروز می دهند  وکمتر به بیمار یهای جسمی – روحی مبتلا می شوند . 

فهرست مطالب

استرس شغلی

مدل های استرس شغلی

عوامل  استرس زای  سازمانی

نقش تفاوتهای فردی در فرایند استرس

پیامد های استرس شغلی

پیشینه پژوهش های خارجی:

پیشینه پژوهش های داخلی:

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی     

منابع انگلیسی    

👇محصولات تصادفی👇

ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای سازمانی عدالت مفهوم، ماهیت و اقسام توقیف با نگاهی به توقیف اموال غیر منقول بررسی مسئولیت مدنی کارمندان دولت پاورپوینت بازاریابی موبایلی یا موبایل مارکتینگ چیست پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 27 (طرحهاي مزاياي بازنشستگي)