👈 فروشگاه فایل 👉

مدل ها و نظریه های حمایت اجتماعی و عوامل موثردر بهره مندی از آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدل ها و نظریه های حمایت اجتماعی و عوامل موثردر بهره مندی از آن

هدف از این تحقیق بررسیمدل ها و نظریه های حمایت اجتماعی و عوامل موثردر بهره مندی از آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

49

حجم

5269/649 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

واکس  حمایت اجتماعی را به عنوان شبکه های اجتماعی، رفتارهای حمایتی و ارزیابی های حمایتی تعریف می کند (خیراله پور،1383:ص 84 ) . هاوس حمایت اجتماعی را نوعی مبادله بین فردی تعریف می نماید که پیوندهای عاطفی، کمک های موثر ابزاری ،ارائه اطلاعات و اظهار نظر و ارزیابی دیگران را در بر می گیرد ( دوران، 1383:ص24) . براندت و وینرت در تعریف از حمایت اجتماعی آن را شامل ایجاد تعلق / صمیمیت ، یکپارچگی اجتماعی، فرصت و امکانی برای رفتارهای مؤثر ، تضمین مجدد ارزش انسانها و ایفا نقش آنان، امکان کمکهای اطلاعاتی،عاطفی و مادی بیان می نمایند (رانکلین و دیگران؛2000) .

نظریه های حمایت اجتماعی

1.تئوری های شکل گیری روابط

     بسیاری از محققان رابطه را به عنوان عنصر مبنایی حمایت اجتماعی می دانند و میزان برخورداری افراد از حمایت اجتماعی را براساس داشتن رابطه با دیگران و درگیری در آن بر حسب شدت رابطه ، ارزیابی می نمایند . از این رو قبل از پرداختن به تئوری های اصلی حمایت اجتماعی ، ضرورت دارد تئوری هایی که چگونگی شکل گیری روابط منتقل کننده منابع اجتماعی را تبیین می کنند، مورد بررسی قرار گرفته شوند.این تئوری ها در یک دسته بندی کلی در 5 طبقه قرار می گیرند ،که عبارتند از: رویکرد های مبادله و انصاف، رویکرد رشد مرحله ای رابطه،رویکرد علی تعاملی، رویکرد تقویت، رویکرد هماهنگی شناختی

2.رویکرد های مبادله و انصاف : 

     در این رویکرد ، معیار حفظ و تداوم روابط، میزان داده ها و ستانده های آنهاست و افراد علاقمند هستند که بین آنچه که در یک رابطه هزینه می کنند و آنچه که از آن دریافت می نمایند ، توازن برقرار باشد . از تئوری های مربوط به این رویکرد ؛ می توان به تئوری وابستگی متقابل کلی و تیبات ، تئوری انصاف هاتفیلد  و مدل سرمایه گذاری راسبالت  اشاره کرد.

فهرست مطالب

1-1    تعاریف مفاهیم اصلی پژوهش

1-1-1    جوان

1-1-2    حمایت اجتماعی

وابستگی    1

انسجام اجتماعی    2

خود ارزشمندی    2

وصلت و پیوند    2

فرصت رشد و پرورش    3

راهنمایی و مشورت    3

1-1-3    سلامت روان:    3

نشانه هاي جسماني(شکایات جسمانی):    4

اضطراب و بي خوابي :    5

اختلال در کارکرد اجتماعی:    6

افسردگی:    6

1-1-4    ميزان تحصيلات    7

1-1-5    ميزان درآمد ماهيانه    7

1-1-6    جنس    8

1-1-7    وضعیت تاهل    8

1-2    مقدمه:    9

1-2-1    حمایت اجتماعی    9

2-2-1-1ابعاد و انواع حمایت اجتماعی    10

2-2-1-2منابع حمایت اجتماعی    12

2-2-1-3کارکردهای حمایت اجتماعی    13

2-2-1-4عوامل مؤثردر بهره مندی از حمایت اجتماعی    14

2-2-1-5 نظریه های حمایت اجتماعی    15

1.5.1.2.2تئوری های شکل گیری روابط    15

1.1.5.1.2.2 رویکرد های مبادله و انصاف :    15

1.    تئوری وابستگی متقابل کلی و تیبات    16

2.    تئوری انصاف هاتفیلد    16

3.    مدل سرمایه گذاری راسبالت    17

2.1.5.1.2.2رویکرد رشد مرحله ای رابطه    17

1.    مدل شکل گیری و گسترش رابطه لوینگر و استوک    17

شکل ‏2 1 طیف شکل گیری و گسترش رابطه لوینگر و اسنوک    18

2    . تئوری نفوذ اجتماعی آلتمن و تیلور    18

شکل ‏2 2 مراحل رشد رابطه آلتمن و تیلور    19

3.1.5.1.2.2    رویکرد علی تعاملی    19

مدل علی تعاملی زوجی:    19

4.1.5.1.2.2    رویکرد تقویت    20

مدل شرطی سازی کلاسیک لات و لات:    20

5.1.5.1.2.2    رویکرد هماهنگی شناختی    20

1.    تئوری سازماندهی شناختی هایدر    20

2.    تئوری توازن نیوکامب    21

2.5.1.2.2 تئوری های حمایت اجتماعی    21

1.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به میزان تغییر در اندازه و جهت حمایت اجتماعی در دوره های زندگی    21

1.    تئوری کناره گیری از رابطه    21

2.    تئوری بانک حمایتی    22

3.    مدل کمبود    22

شکل ‏2 3 مدل کمبود    23

2.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به پیامدهای حمایت اجتماعی بر سلامتی    23

1.    مدل تأثیر مستقیم( کلی) حمایت    23

شکل ‏2 4مدل تأثیر مستقیم    24

2.    مدل تأثیر غیر مستقیم حمایت( فرضیه سپر/ضربه گیر)    24

3.2.5.1.2.2 مدلهای مربوط به نحوه کسب حمایت اجتماعی بر حسب اولویت در رابطه ، جایگزین های روابط از دست رفته یا توافق در روابط    24

1.    مدل سلسله مراتبی- جبرانی    24

2.    مدل تخصیص وظیفه    25

3.    مدل تخصیص کارکردی    25

4.    مدل هم چینی مناسب استرس و حمایت اجتماعی    25

شکل ‏2 5 مدل هم چینی مناسب استرس و حمایت اجتماعی کاترونا    26

4.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به کاهش یا افزایش حمایت اجتماعی ناشی از تغییر در تعداد پیوندها،عضویت ها و هویت های اجتماعی    26

5.    تئوری انسجام اجتماعی    26

شکل ‏2 6 مدل انسجام اجتماعی دورکیم    27

6.    فرضیه انباشت هویتی    27

7.    تئوری شبکه    27

شکل‏2 7 تیپولوژی مبادلاتی پیوندهای قوی و ضعیف اسپینوزا (1999)    33

1-3    ادبیات تجربی تحقیق    33

1-3-1    پیشینه تحقیق در ایران(سوابق پژوهشی داخلی)    33

1-3-2    پیشینه تحقیق درکشورهای خارجی (سوابق پژوهشی خارجی)    36

1-4    چارچوب نظری تحقیق    37

 منابع فارسی

منابع لاتین

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات جزوه تنظیم شرایط محیطی خانم دکتر قیابکلو بررسی و تشریح رویکردهای پرخاشگری طرح تفصیلی پایان نامه تدلیس در ازدواج و نحوه ضمانت اجرای کیفری آن پاورپوینت اصول و قواعد شیت بندی