👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل 35 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل 35 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

35

حجم

141/259 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد. منبع کنترل عبارت است از باور کلی و پایدار فرد به مهارپذیری نتایج و پیامدهای زندگی (راتر، 1966). راتر این الگوی اعتقادی را به صورت پیوستاری از باور به مهارپذیر بودن نتایج و پیامدها (منبع کنترل درونی) تا باور به مهارناپذیر بودن آن‌ها (منبع کنترل بیرونی) تبیین کرده است.

مفهوم منبع کنترل به این مربوط است که شخص تا چه اندازه باور دارد که بر شرایط خود مؤثر بوده و کنترل دارد. منبع کنترل اولین بار در نظریه یادگیری راتر در سال 1965 مطرح شد. راتر مفهوم منبع کنترل را برای انکار نمودن تفاوت‌های شخصیت در عقاید ما نسبت به منبع تقویمان معرفی نمود. پژوهش راتر نشان داده است که برخی از مردم معتقدند تقویت وابسته به رفتار خود آن‌هاست. دیگران فکر می‌کنند که تقویت توسط نیروهای بیرونی کنترل شده است. منبع کنترل به میزان اعتقاد فرد در مورد کسب پاداش از طریق کوشش شخصی اطلاق می‌شود (راتر، 1966).

نمونه پیشینه پژوهش منبع کنترل

جوز باتیستا و همکاران (2008)، در تحقیقی رابطه بین سلامت ذهنی (SWB) و ابعاد مختلف منبع کنترل درونی، بیرونی و وابسته را در دانشجویان برزیلی بررسی کردند. نتایج نشان داد که منبع کنترل می‌تواند سلامت ذهنی دانشجویان را پیش‌بینی کند، با این حال این همبستگی ضعیف بود. به عبارت دیگر، صاحبان منبع کنترل درونی از سلامت ذهنی به نسبت بهینه‌تری برخوردار بودند (به نقل از شعبانی و همکاران، 1389).

فهرست مطالب

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش منبع کنترل

2-7. منبع کنترل

2-7-1. تعریف منبع کنترل

2-7-2. منبع کنترل درونی

2-7-3. منبع کنترل بیرونی

2-7-4. ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی

2-7-5. ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی

2-8. پیشینه تحقیق

2-8-1. سلامت روان و ایمان

2-8-2. ارتباط سلامت روان با شادکامی، سبک های دل بستگی و منبع کنترل    

2-8-3. ارتباط ایمان با شادکامی، سبک های دل بستگی و منبع کنترل    

2-8-4. تحقیقات ترکیبی    

2-8-5. فرضیه های پژوهش    

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران پایان نامه مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و حقوق بین الملل پروپوزال ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی در توانمندسازی کودکان خیابانی بررسی تئوری پدیده تراوش با توجه به آمار سدسازی و مطالعات اخیر در زمینه تراوش تاثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات بر اثربخشی و کیفیت بیمارستان