👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی عدالت سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی عدالت سازمانی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

75

حجم

750/912 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

عدالت مفهومی انتزاعی است که از آن تعابیر گوناگونی مد نظر قرار می گیرد. هنگامی که از این مفهوم در محیط سازمانی استفاده می شود، اصطلاح عدالت سازمانی به کار می رود. گرین برگ بر آن است که ادراک عدالت سازمانی، برای اثر بخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ها، ضرورت دارد. با تاملی بر نظریات تئوریسین ها در زمینه عدالت سازمانی می توان یافت که آن ها بین مفهوم سازی هایی ازعدالت که به محتوای تصمیمات می پردازد (عدالت توزیعی) و مفاهیمی که بر چگونگی اتخاذ تصمیمات تمرکز دارند (عدالت رویه ای) تمایز قایل می شوند.  (لی ، 2000).

افراد با عضویت در سازمان ها، برون دادهایی را از نظر زمان، تلاش و ... به سازمان ارائه نموده و سازمان نیز در قبال آن برون دادها یا مزایایی گوناگون در دو گروه اقتصادی و احساسی اجتماعی به افراد ارائه می نماید. (رضاییان، 41، 1384) به اعتقاد گرین برگ درک عدالت در سازمان یک اصل و الزام اساسی برای اثر بخشی و کارکرد موثر سازمان ها رضایت شغلی افراد سازمانی است. و این به معنی اهمیت و تاثیرات رعایت عدالت در سازمان ها می باشد.  بدون ایجاد زمینه هایی برای درک این عامل مهم در سازمان ها، انگیزش و هدایت افراد سازمانی امری مشکل برای مدیران است. (لمبرت ، 2003، 79). 

نمونه پیشینه عدالت سازمانی:

رضايي كليد بري و سليمي (1387) تحقیقی تحت عنوان نقش عدالت سازماني در تقويت رفتار شهروندي سازماني  انجام دادند. 

در چکیده این تحقیق اینگونه آمده که درنظام بوروكراتيك كه تمام تلاش مديران درجهت كسب كارايي بيشتر باحفظ سلسله مراتب هرمي سازمان بوده مناسباتي سطحي وغير قابل اطمينان بين افراد بوجود ميايد امادر نظام ارزشي وانساني دموكراتيك مناسباتي درست وقابل اطمينان درميان مردم شكل ميگيردكه درچنين محيطي به سازمان واعضاي آن فرصت داده ميشودكه تاحدتوان پيشبروند وبراين اساس توجه به شهروندان افزايش مي يابد اكنون كه اهميت شهروندان به عنوان يكي ازمنابع بسيارمهم سازمان درك شده است رفتارآنها هم ميتواند بسيار بااهميت تلقي شود وازاين رواست كه محققان زيادي به تجزيه وتحليل رفتارشهروندي پرداخت هان درفتار شهروند مداري سازماني اشاره به اقدامات منصفانه وازروي صلاحديدي دارد كه موجب ارتقاي اثربخشي سازمان ميشود 

فهرست مطالب

1-1-    تعریف متغیر عدالت سازمانی 1

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی     5

مقدمه    7

بخش اول- مبانی نظری عدالت سازمانی    8

2-1-    مفهوم عدالت    8

2-2-    تعریف عدالت سازمانی    10

2-3-    ابعاد عدالت سازمانی    12

2-4-    کانون های عدالت سازمانی    24

2-5-    پیامدهای سازمانی عدالت    25

2-6-    اهمیت و تاثیرات رعایت عدالت در سازمان ها    28

2-7-    جایگاه عدالت در اسلام    30

بخش دوم: پیشینه ی پژوهشی عدالت سازمانی 

2-30-    پیشینه تحقیق داخلی    34

2-31-    پیشینه خارجی    44

معرفی قلمرو مکانی تحقیق    46

2-32-    تاریخچه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران    46

2-33-    فعالیتهای سازمان    46

2-34-    ساختار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران    49

2-35-    اهداف و وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران    51

منابع و مآخذ    67

فهرست منابع فارسی:    68

فهرست منابع انگلیسی:    70

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه بررسی ارتباط بین آزردگی از محل کار، عملکرد و رفتار کارکنان بررسی عوامل موثر در عملکرد تحصیلی تاثیر بینایی کامپیوتر و شبکه عصبی در تخمین مدت زمان خشک شدن مواد غذایی پاورپوینت نانو فناوری دانلود پاورپوینت خاک