👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت

هدف از این پرسشنامه شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

8

حجم

146/54 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

 این پرسشنامه در مورد زنجیره تامین و با عنوان شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت می باشد. در این تحقیق محقق با پرسشنامه ای بسته که برای اندازه گیری آن از طیف لیکرت استفاده شده است داده های مورد نیاز را گردآوری کرده است. پرسشنامه دارای 33 سوال می باشد که 6 مولفه دارد. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شده است .

سولات مرتبط با هر متغیر

مولفه ها                                                                                                     سوالات

استراتژي زنجيره تامين چابك بر بهبود زمان پاسخگویی به مشتریان موثر است .             5-1

استراتژي زنجيره تامين چابك بر کارایی تولید شرکت شام شام موثر است .                   9-6

استراتژی چابک                                                                                              15-10

استراتژی ناب                                                                                                 22-16

استراتژي زنجيره تامين ناب بر بهبود زمان پاسخگویی به مشتریان موثر است.                27-23

استراتژي زنجيره تامين ناب بر کارایی تولید شرکت شام شام موثر است .                     33-28

روایی و پایایی پرسشنامه

در اين راستا روایی محتوایی  پرسشنامه اين تحقيق توسط اساتيد محترم راهنما و مشاور، بررسي و تاييد شده است.با محاسبه آلفای کرونباخ با مقیاس 33 سوال، ابتدا بین 15 نفر از کارکنان توزیع و سوال های که از دید کارشناسان مرتبط نبوده حذف گردید همچنین با کمک آزمون کرونباخ سوالاتی که همبستگی پایینی داشه حذف گردید ، در نهایت پایایی کل 87/.  محاسبه گردید که می توان نتیجه گرفت پاسخ های دریافتی از قابلیت اعتبار بالایی برخوردار است.

👇محصولات تصادفی👇

جزوه دست نویس فیزیک هالیدی پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی دانلود پاورپوینت بررسی کایزن (وظایف مدیریتی) شبيه سازي و آموزش کولیس ساعتی 0.001 اینچی پاورپوینت هنر و معماری گوتیک