👈 فروشگاه فایل 👉

تشریح وجوه زندگی کامل از دیدگاه سلیگمن

ارتباط با ما

... دانلود ...

تشریح وجوه زندگی کامل از دیدگاه سلیگمن

هدف از این تحقیق تشریح وجوه زندگی کامل از دیدگاه سلیگمن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

28

حجم

223/320 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق تشریح وجوه زندگی کامل از دیدگاه سلیگمن می باشد.

بر اساس دیدگاه سلیگمن (2002) زندگی کامل ترکیب سه زندگی خوب  است. 

این سه زندگی خوب که به تعبیری مسیرهای دستیابی به شادمانی و خشنودی از زندگی هستند عبارتند از:

1-    زندگی لذت بخش و شاد 

2-    زندگی با اشتیاق (درگیرانه)  

3-    زندگی با معنا 

دستیابی به زندگی کامل توسل به عوامل خشنود کننده (ترضیه نفس ) است. این نوع دیگری از زندگی است که پیچیده تر از زندگی شادی بخش است.

عوامل خشنود کننده گروه دیگری از هیجان های مثبت درباره حالند که بر خلاف لذت های زود گذر احساس نیستند، بلکه فعالیتند مثل کوه رفتن، ورزش کردن، بازی و ...

ویژگی اصلی مسرت بخش ها آن است که این فعالیت ها انسان را کاملاً غرق خود می سازند و به نوعی از خود بی خود می سازند به گونه ای که گذشت زمان را احساس نمی کنیم. این فعالیت ها موجب بروز حالتی می شوند که در متون روان شناسی مثبت گرا از آن به عنوان غرقه گی یاد کرده اند (چیکزنت میهای ، 1990 و 2000).

 مسرت بخش ها را نمی توان به دست آورد یا اگر هم به دست آورد نمی توان حفظ شان کرد مگر به توانمند های اخلاقی(ذاتی) و فضیلت های شخصی. توانمندی ها و فضایل راه های کسب ترضیه ی نفس و به این ترتیب وسایل حصول به یک زندگی خوبند (سلیگمن،2002).پترسون و سلیگمن (2004) در کتاب توانش ها و فضایل می-گویند “ ما بالاترین توانمندی های شخصی را توانمندی های منشی(ذاتی) نامیده ایم. این نظر قدمتی دیرینه دارد به دیرینگی ارسطو و در دیدگاه های نوین روان شناسی موارد مشابه آن را می توان در ایده ی انسان با عملکرد کامل راجرز، مفهوم خود شکوفایی مزلو و نظریه ی خود تعیین گری رایان و دسی دید (به نقل محمودی، 1389).

فهرست مطالب

1-1    زندگی کامل    8

2-10-1- زندگی لذت بخش    9

2-10-1-1-    وجوه سه گانه زندگی لذت بخش    9

2-10-2- زندگی با اشتیاق (زندگی درگیرانه)    10

2-10-2-1-    توانمندیها و فضیلتها    11

2-10-3- زندگی با معنی    12

1-2    پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع    13

2-17-1-  پژوهش هاي انجام شده در كشور    13

2-17-2- پژوهش هاي خارجي    20

منابع

👇محصولات تصادفی👇

حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت ارزیابی عملکرد و روش های معمول در اندازه گیری کارایی مبانی نظری امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ بررسی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران از گذشته تاکنون پاورپوینت انواع بتن و کاربرد های آن