👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان

هدف از این مبانی نظری بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان می شود.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

123

حجم

243/394 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این تحقیق به بررسی تاثیر انواع سرمایه فرهنگی به نگرش مردان به خشونت علیه زنان پرداخته شده است که ببینیم آیا داشتن سرمایه فرهنگی بالا یا پایین بر نگرشهای مردان به خشونت علیه زنان  تاثیر می گذارد یا نه؟.

سرمایه فرهنگی متفاوت  می تواند یکی از عوامل موثر بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان باشد که از طریق فرایند جامعه پذیری اعمال نفوذ می کند. اگر سرمایه فرهنگی متفاوت که درجامعه جریان دارد چه تاثیری بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان  دارد و آیا سرمایه فرهنگی قادرخواهد بود نگرشهای مثبت را در زندگی اجتماعی بارورو سازد.

سرمایه فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب نمی شود و به ارث برده نمی شود، بلکه از جانب عامل کار طولانی، مداوم و پیگیر یادگیری و فرهنگ پذیری را می طلبد با هدف جزئی از خود  کردن، از ان خود کردن، ان را به قالب خودکشیدن، به عنوان چیزی که وجود اجتماعی او را تحول می بخشد: «سرمایه فرهنگی داشتنی است که بودن شده است، ملکی است درونی شده و جزء لایتجزای شخص گردیده، خصلت او شده است.

فهرست مطالب

کلیات تحقیق    1

مقدمه    1

بیان مساله    3

ضرورت و اهمیت تحقیق    4

اهداف تحقیق    6

خشونت علیه زنان در جهان    7

پیشینه تجربی تحقیق در ایران    10

جمع بندی تحقیقات    16

فصل دوم    18

مفاهیم و مبانی نظری    18

تعریف مفاهیم

نگرش(Attitude)و تعریف آن

عناصر و اجزای نگرش

نگرش ها از سه عنصر تشکیل می شوند:

الف) عنصر شناختی:"

ب) عنصر احساسی(بعد عاطفی) 

ج) عنصر آمادگی برای عمل (بعد رفتاری):

نگرشهای مبتنی بر شناخت:

نگرشهای مبتنی بر عواطف:

نگرش مبتنی بر آمادگی عمل:

عوامل تبیین کننده نگرش ها را به طور عام می توان به صورت زیر بر شمرد :

اجتماعی شدن 

پایگاه اقتصادی اجتماعی 

پایگاه ( موقعیت ) 

تفاوت نسلها 

تجربه اجتماعی منحصر بفرد در یک شخص 

رابطه نگرش با دیگر مفاهیم نزدیک

پ) نگرش و علاقه

ث) نگرش و پیش داوری

ویژگی های نگرش

کارکرد نگرش ها

1)    کارکرد تطابق ( سازگاری)

2)    کارکرد دفاع از خود

3)    کارکرد ابراز ارزش ها

4)    کارکرد آگاهی

انواع خشونت علیه زنان

الگوهای رفتاری خشونت

خشونت فیزیکی( Physical Violence)

خشونت روانی(Psychological Violence)

خشونت جنسی( Sexual violence)

خشونت اقتصادی( Economic Violence)

مفهوم سرمایه فرهنگیو انواع آن( Cultural Capital)

مفهوم سرمایه فرهنگی از دیدگاه بعضی از متفکرین داخلی

کارکردهای سرمایه فرهنگی

سرمایه فرهنگی درونی شده( تجسدی( Embodiment of cultural capital

نظریه های نگرش

: 259).

نظریه تزیشه و کرومکا

رویکرد کارکردی

نظریه شرطی سازی کنشگر

نظریه الپورت 

نظریه گرونبرگ

نظریه ناهماهنگی شناختی

نظریه زایونک

رویکرد نظری به نگرش از دیدگاه جامعه شنا سی

نظریه کالینز

نظریه تضاد

نظریه هربرت بلومر

نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه نیوکامب

چهارچوب نظری

فرضیه اصلی تحقیق

فرضیه های فرعی تحقیق 

مدل تحقیق

منابع     

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری راستین بررسی تامین بهداشت روانی از دیدگاه اسلام پروپوزال درونمایه مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس سیر حقوقی و پیشینه شرکت در جرم در ایران پاورپوینت گسترش عملکرد کیفیت QFD چیست