👈 فروشگاه فایل 👉

شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله

ارتباط با ما

... دانلود ...

شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله

هدف از این تحقیق بررسی شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

45

حجم

227/970 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

قانون گذار در ماده 190 ق م شرایطی را برای صحت و اعتبار تمام قرارداد ها در نظر گرفته است ((برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1-  قصد طرفین و رضای آن ها  2- اهلیت طرفین   3- موضوع معین که مورد معامله باشد  4- مشروعیت جهت معامله))

این شرایط به صورت عام برای صحت هر قراردادی لازم و ضروری است و اختصاص به عقد خاصی ندارد شرایطی که در ماده فوق بیان شد از جمله ارکان تشکیل دهنده عقود به شمار می آیند و چون در تحقق و اعتبار عمل حقوقی و انعقاد قرارداد موثر هستند فقدان هر یک می تواند سبب بی اعتبار شدن قراردادها و از جمله قرارداد اختیار معامله باشد. 

این نکته مورد تائید تمامی نویسندگان می باشد که صرف نظر از اینکه قرارداد اختیار معامله چه نوع ماهیتی داشته باشد ؛ از نظر شرایط اساسی تابع شرایط عمومی قرارداد هاست در این عقد هم دو طرف لازم است اراده جدی و سالم برای تشکیل داشته باشند خریدار و فروشنده از اهلیت تملک و تصرف برخوردار باشند و نیز موضوع قرارداد معلوم و معین باشد و هم چنین هدف عقد معاملات نامشروع نباشد ولی بررسی هر کدام از این شرایط در قرارداد اختیار معامله ویژگی خاصی پیدا می کند که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

فهرست مطالب

شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله    1

گفتار اول: قصد و اراده طرفین قرارداد    1

بنداول: شرایط تاثیر قصد    2

الف: شرایط ایجاب و قبول    2

بند دوم: موانع تاثیر قصد    6

الف: موانع قانونی    7

ب: موانع شخصی ( اشتباهات )    8

گفتار دوم: اهلیت طرفین قرارداد    13

بند اول: اهلیت قانونی    13

بند دوم: اهلیت تصرف ( اختیار تصرف )    15

الف: ورشکستگان    16

ب: کاگزاران و معامله گران    17

گفتار سوم: موضوع قرارداد اختیار معامله    21

بند اول: ماهیت موضوع قرارداد اختیار معامله    22

الف: تحلیل موضوع قرارداد در بازار اولیه    23

ب: تحلیل موضوع قرارداد در بازار ثانویه    25

بند دوم: شرایط موضوع قرارداد اختیار معامله    27

الف: مالیت داشتن    28

ب: معلوم و معین بودن    30

ج: مشروع بودن    32

د: مقدور بودن    34

ه: مشروعیت جهت قرارداد    35

فهرست منابع    37

👇محصولات تصادفی👇

اشتغال زنان و بررسی دیدگاه های متفاوت در این باره تاثیر سطح مهارت الگو و تمرینات ذهنی بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی واحد اداری برای شرکت Hyundai پاورپوینت استراتژی محصول و ارائه محصول جدید در بازاریابی صنعتی پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت