👈 فروشگاه فایل 👉

رشوه از منظر فقهی و حقوقی

ارتباط با ما

... دانلود ...

رشوه از منظر فقهی و حقوقی

این پایان نامه درباره رشوه است و به بررسی رشوه از منظر فقهی و حقوقی می پردازد و در یک مقایسه آن را در فقه شیعه (امامیه) و قانون مجازات اسلامی تطبیق می دهد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

188

حجم

133/770 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه درباره رشوه است و به بررسی رشوه از منظر فقهی و حقوقی می پردازد.و اهداف زیر را دنبال می کند:

 رشوه از منظر فقهی و حقوقی به چه معنا است؟

 چه تفاوت و شباهت هایی میان رشوه در فقه امامیه با حقوق ایران وجود دارد؟

 بین هدیه و رشوه از لحاظ ماهیت چه رابطه ای وجود دارد؟

رشوه عبارت است از : « توافق اراده دو شخص درباره این که یکی از آنها چیزی را به دیگری بدهد تا نفعی به وی برساند و دیگری در برابر آن کاری انجام دهد یا کاری را ترک کند که در حیطه وظایف و مأموریت او است ».

رشاء و ارتشاء از جمله جرائم عمومی هستند که از نظر شرع مقدس اسلام ، ارتکاب آنها مذموم و ناپسند شمرده شده است، به طوری که شارع در این خصوص مقرر داشته : " الراشی والمرتشی     کلا هما فی النار".رشوه هم در دین اسلام و هم در عرف جامعه ما امری بسیار ناپسند تلقی می شود و حتّی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کمتر کسی حاضر می شد چنانچه مرتکب چنان کار خلاف و مذمومی گردیده بود کسی از آن آگاه شود

 امّا متأسفانه در حال حاضر گویا زشتی این کار خاصیت خود را از دست داده از همین رو برای مقابله باندها و تشکیلات موجود در برخی ادارات ، قانونگذار ماده 4ق. ت م م1. 1. ک ، را وضع و تصویب نموده است به موجب ماده 4 ق. ت م م 1. 1. ک کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه برضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور، به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و درصورتی که مصداق مفسدفی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسدفی الارض خواهد بود.

فهرست مطالب

    چکیده    1

    مقدمه    2

فصل اول : کلیات

    1-1- طرح تحقیق    5

    1-1-1- بیان مسئله    5

    1-1-2- پرسش تحقیق    6

    1-1-3- فرضیه های تحقیق    6

    1-1-4- اهداف تحقیق    6

    1-1-5- سوابق تحقیق    6

    1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق    7

    1-1-7- روش تحقیق    7

    1-1-8- فصلهای تحقیق    7

    1-1-9- محدودیت ها و مشکلات    8

    1-2- مفاهیم    9

 2-1- معنای لغوی رشوه    9

-12-2- معنای اصطلاحی رشوه    9

-3-2-1 منظور از رشوه در حقوق    12

-4-2-1 تاریخچه رشوه     13

1-2-5- آثار اجتماعی رشوه    14

    1-2-6- رشوه پدیده شوم اجتماعی    15

    1-2-7- بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی    15

    1-2-8- آثار رشوه در اقتصاد    16

    1-2-9- زیان ها و مفاسد رشوه    17

    1-2-10- راههای جلوگیری از رشوه    18

    1-2-11- آیا جامعه ظرفیت اجرای عدالت را دارد    19

فصل دوم : رشوه در فقه امامیه

    2-1- بررسی اقوال فقها در معنای رشوه    22

    2-2- ادله حرمت رشوه    25

    2-2-1-  قرآن    25

    2-2-2-  سنت ( احادیث و روایات)    29

    2-2-3-  اجماع ( نظرات فقها)    31

    2-2-4-  عقل    32

    2-3- عناصر تحقق رشوه    33

    2-3-1- مرتشی    34

    2-3-2- راشی    35

    2-3-3-رایش    37

    2-3-4-مال الرشوه    37

    2-4- مصادیق رشوه در فقه    38

    2-4-1-  هدیه    38

    2-4-2- شک در حرمت هدیه    40

    2-4-3- فرق میان هدیه و رشوه    41

    2-4-4- جعل    43

    2-4-5- فرق میان جعل و رشوه    44

    2-4-6- هدیه به قاضی    45

    2-4-7- رزق    46

    2-4-8- حکم ارتزاق قاضی    47

    2-4-9- فرق اجرت و ارتزاق    49

    2-5- حقیقت رشوه    49

    2-5-1- رشوه به قاضی که رشوه در حکمش می نامند    49

    2-5-2- رشوه در غیرحکم    51

    2-5-3- رشوه برای رسیدن به امر مباح و دفع ظلم و حق قانونی خود    52

    2-6- ضمان در رشوه    52

    2-7- ضمان در رشوه، ضمان عقدی است یا قهری    54

    2-8- منشاء رشوه    56

    2-9- رشوه در ادارات    57

    2-10- انواع رشوه اداری    58

    2-10-1-  بیع محاباتی    58

    2-10-2- وجه نقد    59

2            -11- اقسام رشوه    60

    2-11-1- رشوه اهدایی    60

    2-11-2- رشوه بیانی    60

    2-11-3- رشوه طعامی    61

    2-11-4- رشوه خیالی یا سیاسی    61

    2-11-5- رشوه ناموسی    62

    2-11-6- رشوه مادی    62

    2-12- نتیجه گیری    63

فصل سوم : رشوه در حقوق و در قانون مجازات اسلامی

    3-1- قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ارتشاء و    66

    3-1-1- ماده 588    66

    3-1-2- ماده 589    67

    3-1-3- ماده 590    69

    3-1-4- ماده 591    70

    3-1-5- ماده 592    71

    3-1-6- ماده 593    73

    3-1-7- ماده 594    74

    3-2- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا    75

    3-3- عمل مرتکب    76

    3-4- مجازات    77

    3-5- میزان مجازات جرم رشوه    78

    3-6- مجازات واسطه رشاء و ارتشاء    79

    3-7- تکرار و تعدد جرم در رشا و ارتشا    80

    3-8- عناصر تحقق رشوه در حقوق    80

    3-8-1-  رشاء    81

    3-8-2-  رایش    85

    3-8-3-  ارتشاء    86

    3-9- نظریات اداره حقوقی در خصوص ارتشاء    89

    3-10- مصادیق تمثیلی ارتشاء    90

    3-11- معامله در مقام رشوه    92

    3-12- برخوردهای مادی    93

    3-12-1-  تعزیر مالی    93

    3-12-2- حبس    93

    3-12-3-  برکنار کردن افراد خلافکار از مشاغل    93

    3-13- بررسی تطبیقی مصادیق رشوه در فقه و حقوق    94

    3-14- نتیجه گیری    98

    فهرست منابع    99

👇محصولات تصادفی👇

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشونت بین والدین دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت از زندگی 48 صفحه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازنشستگی و سالمندی 29 صفحه پاورپوینت نظم و نظارت اجتماعی نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی نهم