👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی جایگزین های سنتی مجازات حبس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی جایگزین های سنتی مجازات حبس

بررسی جایگزین های سنتی مجازات حبس

مشخصات فایل

تعداد صفحات

38

حجم

50/100 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

منظور از جایگزین های سنتی مجازات حبس همانگونه که از عنوان آن برمی آید، این است که از زمان حقوق کیفری مدون (مکتب کلاسیک به بعد) یا در همان سال های اولیه قانونگذاری در هر کشور به عنوان مثال کشور ایران در قوانین آن کشورها پیش بینی شده باشد(حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص99).

جایگزین های سنتی مجازات حبس عبارتند از جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط با عنایت به اینکه قلمرو بحث ما در محدودۀ لایحه قانون مجازات اسلامی می باشد، و مبحث مجازات های جایگزین حبس، یک فصل جداگانه ای را در لایحه به خود اختصاص داده است که مجازات های جایگزین احصا شده در لایحه عبارتند از :

جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی روزانه و دوره مراقبت، لذا تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، هرچند از تدابیری هستند که موجب کاهش جمعیت زندان می شوند لکن مجازات جایگزین حبس به مفهوم مورد نظر در لایحه نمی باشند.

مثلاً در تعلیق اجرای مجازات، بدواً مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد، لکن اجرای آن با حصول شرایطی معلّق می شود یا در بحث آزادی مشروط، در حین اجرای مجازات حبس، با حصول شرایطی اعمال می شود و لذا از بحث در خصوص آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات صرفنظر نموده و به موارد قید شده در لایحه بسنده می کنیم.

فهرست مطالب

جایگزین های سنتی  

مبحث اول : جزای نقدی  

گفتار اول : مفاهیم و تاریخچه جزای نقدی 

بند اول : مفهوم جزای نقدی  

بند دوم : تاریخچه جزای نقدی 

گفتار دوم : موجبات اعمال جزای نقدی و میزان آن

بند اول : جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی

بند دوم : جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس (موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390) 

بند سوم : میزان جزای نقدی  

مبحث دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی

گفتار اول : مفهوم و تاریخچه محرومیت از حقوق اجتماعی

بند اول : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و انواع آن

الف- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی

ب- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی

بند دوم : تاریخچه محرومیت حقوق اجتماعی

گفتار دوم : موجبات اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و تشریفات آن

بند اول : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی

الف- محرومیت های اجتماعی محدود کننده آزادی

ب- محرومیت های اجتماعی سالب حقوق اجتماعی

بند دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی

الف- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تکمیلی

ب- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی

منابع و مآخذ 

1- منابع فارسی  

الف – کتابها  

ب- مقالات و مجلات  

ج- پایان نامه  

د- تقریرات  

2- منابع لاتین  

الف- کتابها  

ب- قانون  

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات گفتاری و زبانی 56 صفحه پروپوزال و طرح تفصیلی ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند بررسی امکان پیاده سازی سیستم ABC در ایران خودرو مقاله قاجاریان پاورپوینت تئوری سیستم مدیریت