👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی مدل های نظری مقابله با استرس

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی مدل های نظری مقابله با استرس

هدف از این پژوهش بررسی مدل های نظری مقابله با استرس می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

57

حجم

0/22 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

بررسی مدلهای نظری مقابله با استرس موضوع نوشتار حاظر است.پس از تعریف استرس و راه های مقابله با آن، استرس در ورزشکاران را مورد بررسی قرار می دهیم و پس از آن مدل های نظری مقابله با استرس مورد بررسی قرار می گیرند.روشهای مقابله با استرس و تفاوت آن نیز تشریح می شود.

   اشخاص ممكن است در جريان آشكار شدن رويدادهاي استرس‌زا به شيوه‌هاي مختلفي پاسخ دهند و يا با آن سازگار شوند و ممكن است روش‌های مقابله‌اي مختلف را در موقعيت‌هاي يكسان و در زمان‌هاي مختلف مورد استفاده قرار دهند و به آن وابسته گردند.سارافینو (2002) مقابله را فرآيندي مي‌داند كه توسط افراد براي كنترل تعارض بين فشارها و منبع آن، به كار برده مي‌شود. او خاطرنشان مي‌كند كه تلاش‌هاي مقابله‌اي می‌تواند نسبتاً ‌ تغيير‌دهنده باشد و ‌لزوماً منجر به حل مشکل نشود(مرادی،1390).

 تيلور  (1991) معتقد است علي‌رغم تعاريف متعددي كه در مقابله ارائه شده ‌است مقابله‌یك مفهوم روان‌شناختی است و فرآيند كنترل نيازهايي ‌است كه فراتر از منابع فردي ارزيابي مي‌شود و شامل كوشش‌هاي عملي و درون روانی، براي‌ كنترل ‌نيازهاي دروني و تعارضات بين آن‌هاست.علي‌رغم تعاريف زيادي كه در عرف روان‌شناختی از مقابله وجود دارد، وجه مشترک تمامی تعاریف ارائه شده این است که، مقابله اصولاً با نيازها و خواسته‌هاي دروني و بيروني، تعارضات و هيجانات ناراحت‌کننده و استرس‌زا آشكار مي‌شود(ابراهیمی کاظم‌آباد،1389).

فهرست مطالب

1-8) تعاریف نظری    3

1-8-2)راه‌های مقابله با استرس    3

1-9) تعاریف عملیاتی    5

1-9-2) راه‌های مقابله با استرس    5

2-2-8)استرس در ورزشکاران    13

2-2-9) مدل‌های نظری مقابله با استرس 

نظريه‌فرايد‌نبرگ ‌و‌لوئيس‌

نظريه لازاروس و فولكمن

مدل بيلينگر و موس 

ديدگاه آيرز و همكاران

ديدگاه فليپس و جارويس

نظريه پاول و انرايت 

سایر مدل‌های نظری مقابله با استرس

روش‌های مقابله با استرس

نمودار(2-1)، فرایند مقابله از دیدگاه(کوهن، لازاروس،1979،لازاروس و فلکمن،1984، به نقل از تیلور91؛ یزدانی،1382    27

نمودار2-2 پاسخهای مسئله مدار و هیجانمدار از نظر بیلینگر و موس(به نقل هالاهان و موس، 1996؛ به نقل از عرب علیدوستی1385)    29

2-2-10)روشهای مقابله با استرس    32

2-2-11)روشهای مقابله با استرس در ورزشکاران    37

2-2-12)تفاوت‌های فرهنگی و فردی در مقابله با استرس    41

2-3)تحقیقات داخلی و خارجی    42

2-3-1)تحقیقات داخلی    42

2-3-2)تحقیقات خارجی    45

منابع    52

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتار دینی والدین مبانی نظری برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر پاورپوینت مديريت منابع انساني و چرخة حقوق و دستمزد پروپوزال ارائه الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد پرسنل دانشگاه پاورپوینت برچسب گذاری تغذیه ای مواد غذایی