👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان 39 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان 39 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

39

حجم

73/571 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری اضطراب امتحان تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق اضطراب امتحان در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

«اضطراب امتحان » اصطلاحی است کلی است که فرد را دربارهی توانایی هایش دچار تردید می کند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت هایی مانند موقعیت امتحان است؛موقعیت هایی که فرد رادر معرض ارزشیابی قرار می دهند و مستلزم حل مشکلات یا مسأله ای هستند.بنابراین می توان دانش آموزی را که دچار اضطراب امتحان است به منزله ی فردی توصیف کرد که مواد درسی را می داند اما از شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که معلومات خود را هنگام امتحان به منصه ی ظهور برساند و در نتیجه انتظار می رود که یک رابطه ی معکوس بین نمرات اضطرابی و نمرات امتحانی وجود داشته باشد.

از نتایج به دست آمده درپیشینه تحقیقات،رابلایز، (1998)نتیجه گرفت که برای بعضی از دانش آموزان،اضطراب ریاضی نشان دهنده ی یک ترس تعمیم یافته از شکست در آزمونهااست،در حالی که برای بعضی دیگر مبین یک واکنش عاطفی،مختص ریاضیات است.نتیجه ای که از این تحقیقات می توان گرفت این استکه اضطراب ریاضی دارای ابعاد مختلف می باشد.

ریچاردسون و وول فولک (1990)پیشنهاد کردند که اضطراب ریاضی از اضطراب امتحان،متفاوت است.باوجود این که هردونوع اضطراب بخشی از مشخصه ترس از عملکرد است،این دو سازه با هم یکی نیستند.یک تفاوت بین اضطراب ریاضی واضطراب امتحان،این است که اضطراب ریاضی احتمالا واکنشهای عاطفی نسبت به دیدگاههای اجتماعی دریافت شده در مورد عملکرد آزمون ریاضی یک فرد است وهمچنین فعالیت های حل مسأله را نسبت به خود دربرمی گیرد.براساس نظر ریچاردسون و وول فولک،ماهیت فوق العاده  این مفاهیم،ممکن است یک ترس ویژه از دستکاری اعداد در مقابل مفاهیم ویا موضوعاتی که خارج از تحقیق ریاضی هستند(مانند موضوعات فلسفی و تاریخی)داشته باشند.

فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب امتحان

تعریف عملیاتی اضطراب امتحان

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب امتحان

(2-1)مبانی نظری اضطراب9

(2-1-1) اضطراب9

(2-1-2) نظریه های اضطراب10

(2-1-3) نظریه روان  تحلیل  گری10

(2-1-4) نظریه رفتار گرا10

(2-1-5) نظریه شناختی10

(2-1-6) نظریه انسان گرایی11

(2-1-7) مراحل اضطراب11

مبانی نظری اضطراب امتحان

(2-2-1) اضطراب امتحان12

(2-2-2) رابطه اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان13

(2-2-3) اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان، سازه های جدا15

(2-2-4) ابعاد اضطراب امتحان16

(2-2-5) اضطراب صفت و حالت18

(2-3) مبانی نظری اضطراب ریاضی20

(3-2-1) رفتارگرایی22

(3-2-2) نظریه کارآمدی پردازش22

(3-2-3) نظریه بازداری22

(3-2-4) نظریه کنترل انگیزش23

 (2-5)تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش34

(2-5-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور34

(2-5-2) اضطراب ریاضی  علت ها و پیامدها34

(2-5-3)جنسیت و اضطراب ریاضی35

(2-5-4)حل مسأله و اضطراب ریاضی37

پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 5 (رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه) پروپوزال ارزیابی مفاهیم و محتوای فمینیستی در سینمای زنان فیلمساز ایرانی پاورپوینت گروه های سازمانی پاورپوینت آشنایی با سنسور و انواع آن