👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازه بهزیستی 47 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازه بهزیستی 47 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازه بهزیستی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

47

حجم

209/264 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازه بهزیستی روانشناختی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری سازه بهزیستی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق سازه بهزیستی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

سازه‌ی  بهزیستی معمولاً تحت عنوان بهزیستی روان‌شناختی، بهزیستی اجتماعی و بهزیستی ذهنی موردبررسی قرار می‌گیرد (حجازی و همکاران، 1392). بهزیستی ذهنی عبارت است از ارزشیابی زندگی برحسب رضایت و تعادل داشتن بین حالات عاطفی مثبت و منفی. مدلی سه مؤلفه‌ای (و در برخی موارد با مشترک دانستن دو مؤلفه عاطفی ، مدل دومؤلفه‌ای) برای مفهوم بهزیستی پیشنهادشده است که عبارت است از: 1) عاطفه مثبت، 2) عاطفه منفی، 3) مؤلفه شناختی  سازه بهزیستی (داینر 2000، به نقل از سلطانی‌زاده، ملک‌پور و نشاط‌دوست، 1391). 

تمنائی فر و منصوری نیک (1392) پژوهشی با عنوان پیش بینی سازه بهزیستی بر اساس رگه‌های شخصیتی، حمایت اجتماعی و بهزیستی معنوی انجام دادند. نمونه پژوهش شامل 250 دانشجوی دختر و پسر بود که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین رگه‌های شخصیتی، حمایت اجتماعی و بهزیستی معنوی با سازه بهزیستی ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که روان‌رنجور خویی پیش بینی کننده قوی‌تری برای سازه بهزیستی است. با توجه به اهمیت مجموعه عوامل درونی و بیرونی مرتبط با سازه بهزیستی در دانشجویان، شناخت این عوامل به درک بهزیستی و برنامه‌ریزی در جهت افزایش رضایتمندی آنان کمک می‌نماید.

فهرست مطالب

تعریف نظری سازه بهزیستی

تعریف عملیاتی سازه بهزیستی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازه بهزیستی

آغاز توجه به بهزیستی    4

تعریف بهزیستی    5

ابعاد مختلف بهزیستی از نظر ریف    6

تعریف رضایت از زندگی    7

عوامل مرتبط با رضایت از زندگی    9

رضایت از زندگی و نوجوانی    14

رویکردهای نظری رضایت از زندگی    15

پیشینه پژوهشی درباره رضایت از زندگی    21

پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ترجمه شده قراردادهای تسهیم بر درآمد و تخفیف برای هماهنگی یک زنجیره تأمین با عمر کوتاه محصولات پرسشنامه بررسی ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد کارکنان بانک مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردهای پرخاشگری 39 صفحه پاورپوینت سیاست های پولی و مالی پاورپوینت بیمه های عمر و پس انداز