👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی بلوغ سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی بلوغ سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ سازمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

34

حجم

140/789 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی بلوغ سازمانی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

ویلکینسون هیل و گلان بلوغ سازمانی را تابعی از مدیریت منابع انسانی ،قانون گذاری و مدیریت عملیاتی می دانند و احمد و شرودر نیز تحت تاثیر رقابت، روش های استخدام و انتخاب منابع انسانی در چارچوب مدیریت کیفیت فراگیر را در بلوغ سازمان موثر می دانند. دانشمندان دیگر نیز رفتارهای انسانی و توسعه فرهنگی سازمان را از عوامل موثر بر بلوغ سازمان می دانند.

داوب و ارجنزینگر وابستگی شدید بلوغ سازمانی را به رضایت مشتری مورد مطالعه قرار می دهند و به عبارتی شرط بلوغ سازمان را در ایجاد این احساس در مشتری که سازمان به سو ی همه نیازها و انتظارات ممکن وی حرکت خواهد کرد، می دانند. در همین حال، مونوز، ریورا و مونوا با مطالعه 52 شرکت اسپانیایی و با شاخص هایی با استفاده از منطق فازی، تمرکز برتعهد راهبردی سازمان را به ذینفعان عامل مهم می دانند و نتیجه گیری می کنند که این تمرکز، عملکرد مالی و اجتماعی بهتر سازمان را حاصل می کند. زینک دلیل اصلی بی ثمر ماندن تلاش شرکت های غربی را در استفاده از روش ژاپنی تحلیل می کند و دلیل اصلی آن را توجه صرف به کیفیت محصول و فراموش کردن عنصر فرهنگ می داند و معتقد است بلوغ سازمانی مبتنی بر رضایت ذینفعان و از طریق توجه همزمان به کیفیت و فرهنگ سازمانی حاصل می‌شود.

فهرست مطالب

تعریف نظری بلوغ سازمانی

تعریف عملیاتی بلوغ سازمانی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بلوغ سازمانی

۲-۱0 - بلوغ سازمانی    41

۲-۱1 -مفهوم بلوغ    42

۲-۱2 -دیدگاه چرخه حیات    43

2-۱3 - رویکردهای سنجش بلوغ    45

2-۱4 -رویکردهای بلوغ سازمان از دیدگاه پژوهشگران مختلف    46

2- ۱4-۱ -رویکرد فرآیندگرا    46

۲-۱4-۲- نگرش نظام مند    46

2-۱4-۳ -منابع انسانی    47

2-۱4-۴ -مسئولیت های اجتماعی سازمان    47

2-۱4-۵ - رضایت ذینفعان    47

2-۱4-۶ - قابلیت های رهبری و مدیریتی    48

2-۱4-۷ -راهبردهای مناسب مشارکتی    48

2-۱4-۸ - استفاده از سامانه های مدیریتی    48

2-۱4-۹  -یادگیری، بهبود و ارزش آفرینی    48

2-۱4-۱۰ - مدیریت کیفیت محصول    48

2-۱4-۱۱-  نتایج عملکرد پایدار    49

2-۱5 -مدل بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی    49

پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

ماهیت و ویژگی های مهارت های ارتباطی و بررسی مولفه های آن بررسی ابعاد اخلاق کاری و اهمیت آن پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند سد مبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژی و اکولوژی ساحل