👈 فروشگاه فایل 👉

جایگاه مصلحت در قانونگذاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

جایگاه مصلحت در قانونگذاری

هدف از دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی جایگاه مصلحت در قانونگذاری می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

83

حجم

0/119 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

جایگاه مصلحت در قانونگذاری

مقدمه کلی 

پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.

تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."

کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم زدایی

حقوق كیفری

اجرای مجازات

  

فهرست مطالب

مقدمه .......................................................................................................................... 

حقوق كیفری در پرتو مصلحت............................................................

جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................

1- فرض علم بر قانون..........................................................................................

1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت كیفری..........................................

2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........

2- جرم اِنگاری.....................................................................................................

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................

3- جرم زدایی.....................................................................................................

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................

3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................

4- جرائم مادی صرف........................................................................................

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................

5-مصونیت...................................................................................................................

1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................

2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................

3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................

4-5: استقلال حاكمیت دولتها..............................................................................

5-5: مصونیت های كیفری با منشاء داخلی......................................................

6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................

7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................

8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................

گفتار دوم: سیاست كیفری...................................................................................

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................

2-انواع مجازات.....................................................................................................

1-2-حدود.............................................................................................................

2-2-قصاص............................................................................................................

3-2-تعزیرات.........................................................................................................

4-2- دیات............................................................................................................

5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت هوش معنوی - مجموعه مدیریت پرسشنامه بررسی تاثیر نوجویی مصرف کننده بر ریسک ادراک شده و استفاده از بانکداری اینترنتی پایان نامه رشته صنایع با عنوان استراتژی شش سیگما و میزان اثربخشی آن در شركت ایران خودرو دانلود پاورپوینت اختلاط بتن پاورپوینت تاریخچه اداره امور عمومی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی