👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی تحولات روند برنامه ریزی شهری و طرحهای ساختاری – راهبردی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی تحولات روند برنامه ریزی شهری و طرحهای ساختاری – راهبردی

هدف از این تحقیق رشته برنامه ریزی شهری ارزیابی تحولات روند برنامه ریزی شهری و طرحهای ساختاری – راهبردی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

29

حجم

0/34 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود تحقیق رشته برنامه ریزی شهری

ارزیابی تحولات روند برنامه ریزی شهری و طرحهای ساختاری – راهبردی

مقدمه:

  حل مشکلات شهری در گرو استفاده مناسب از روش های برنامه ریزی شهری می باشد و برنامه ریزی صحیح یکی از ملزومات غیر قابل انکار در زمینه رسیدن به اهداف شهری می باشد . در مواردی که روش برنامه ریزی بر پایه های علمی استوار باشد ، موفقیت قابل دسترس است. تغییر الفاظ در برنامه ریزی به خودی خود نمی تواند کارساز باشد. اگر برنامه ریز استفاده از روش های جدید را فقط در حد ذکر عناوین بداند و از لحاظ محتوایی از روش های قبلی پیروی کند مشکلات شهر حل نخواهد شد. توجه به مسائل روز افزون شهری و موارد مختلف اثر گذار و اثرپذیر بر شهر ، برنامه ریز را وادار می کند به تعمق بیشتری در زمینه استفاده از روش های مناسب بپردازد . اهمیت انتخاب روش صحیح برنامه ریزی بسیار زیاد است ، تا حدی که می تواند مسیر زندگی ساکنین شهر را تغییر دهد در صورتی که روش های کارا و اثر بخش انتخاب نشود امکان انحرافات اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی افزایش می یابد و آینده نسل های بعدی را تباه می سازد . یک انتخاب مناسب ضمن دمیدن روح پیشرفت و تعالی در جامعه، باعث ایجاد مشارکت و همدلی بین ساکنین شده و آینده روشنی را نوید می دهد. برنامه ریزی استراتژیک به عنوان روشی که از لحاظ محتوایی و اجرایی با شرایط فعلی جوامع امروزی سازگاری دارد به عنوان جایگزین مطرح است . ماهیت سیال برنامه ریزی استراتژیک و روند گام به گام تهیه طرح اجازه تغییرات و تصحیحات را در موقع مناسب به تیم برنامه ریزی می دهد به طوری که آنان قادر خواهند بود از تمامی ظرفیت های ممکن بهره برداری کنند. بررسی تجارب کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند بسیار مهم قلمداد می شود .

کلمات کلیدی:

 برنامه ریزی استراتژیک

طرحهای ساختاری – راهبردی

تحولات روند برنامه ریزی شهری

پیشینه طرحهای ساختاری راهبردی در ایران

فهرست مطالب

مقدمه

بررسی سیر تحولات برنامه ریزی شهری و طرح های ساختاری – راهبردی

1 - 2 دوران برنامه ریزی جامع..........................................8

1 -1 -2 ویژگی های برنامه ریزی جامع............................10

2-1 -2 مشکلات طرح های جامع شهری.........................11

2- 2 رویکرد سیستمی و فرا یندی...................................14

1-2 – 2 انواع فرایند سیستمی...........................................15

2-2 – 2 برنامه ریزی سیستمی.........................................15

3-2 – 2 طرح های ساختاری .................................16

3 – 2 دوران برنامه ریزی دموکراتیک......................17

4 – 2 برنامه ریزی استراتژیک..................................19

1 – 4 – 2 سطوح مختلف برنامه ریزی استراتژیک...19

2– 4 – 2 مراحل تحول برنامه ریزی استراتژیک.............21

3– 4 – 2 برنامه ریزی استراتژیک در شهر سازی...........22

4– 4 – 2 ویژگی های رویه استراتژیک در برنامه ریزی شهری....................................................22

5 – 4 – 2 تصمیم سازی و تصمیم گیری در برنامه ریزی استراتژیک .....................................23

5– 2 رویکرد جدید به برنامه ریزی کاربری زمین در برنامه ریزی ساختاری –  راهبردی.........25

1 – 5 – 2 موضوعات جدید در برنامه ریزی کاربری زمین.....................................................25

2– 5 – 2 روش های توزیع و تقسیم کاربری ها.......26

3– 5 – 2 راهبردهای اساسی در برنامه ریزی کاربری زمین.....................................................

4– 5 – 2 رهنمودهای اساسی در برنامه ریزی كاربری زمین........................................................

5 – 5 – 2  سابقه طرح های ساختاری راهبردی در ایران .........................................................

6 – 5 – 2  خلاصه شرح خدمات طرح های ساختاری راهبردی ..............................................

7 – 5 – 2  انتقادات به شرح خدمات طرح های ساختاری راهبردی از لحاظ فرم و محتوی...

7 – 5 – 2 نتیجه ...............................................

منابع

👇محصولات تصادفی👇

بررسی زیرساختهای مدیریت دانش بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK طرح تفصیلی پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران پاورپوینت ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی پاورپوینت آشنایی با اداره تصفيه