👈 فروشگاه فایل 👉

نانوتکنولوژی و کاربردهای نانوتکنولوژی

ارتباط با ما

... دانلود ...

نانوتکنولوژی و کاربردهای نانوتکنولوژی

نانوتکنولوژی و کاربردهای نانوتکنولوژی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

70

حجم

350/661 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

نانوتکنولوژی و کاربردهای نانوتکنولوژی

فهرست مطالب

چکیده:    1

فصل اول: تعاریف

1-1- مقدمه:    3

1-2- تاریخچه فناوری نانو    4

1-3- پیدایش نانوتکنولوژی    5

1-4- تعریف نانوتكنولوژي    7

1-5- نانو تکنولوژی در ایران    8

1-6- روش هاي رسيدن به نانوتكنولوژي    9

فصل دوم: ابزارهای نانوتکنولوژی

2-1- ابزار نانوتكنولوژي:    14

2-1-1- ميكروسكوپ الكتروني انتقالي (TEM)    14

2-1-2- (AFM) ـ ميكروسكوپ نيروي اتمي    14

2-1-3- (STM) ـ ميكروسكوپ اسكنينگ توتلينگ    15

2-2- دسته بندی نانو مواد    15

2-2-1- مواد نانوی یك بعدی    17

2-2-2- مواد نانوی دوبعدی    17

2-2-2-1- نانو لوله های كربنیCNTs    18

2-2-2-2- نانو سیمها    18

2-2-2-3- بیوپلیمرها    18

2-2-3- مواد نانوی سه بعدی    19

2-2-3-1- كربن۶۰ (فوله رنس Fullerenes)    19

2-2-3-2- دِن دریمرز (Dendrimers)    20

2-2-3-3- ذرات كوانتمی    20

فصل سوم: پيش‌بيني پيشرفت نانوتكنولوژي با كمك شاخص هاي علم و فناوري 

3-1- چكيده    22

3-2- مقدمه    22

3-3- فعالان جهاني    26

3-4- بحث    29

فصل چهارم: کاربرد های نانو تکنولوژی

4-1- مقدمه    31

4-2- نانوتکنولوژی در پزشکی    31

4-3- فناوری نانو و زیست شناسی    31

4-4-  فناوری نانو وشیمی    32

4-5- نانو تکنولوژی و فیزیک    32

4-6- نانوتکنولوژی در صنعت    33

4-7- دوام پذیری منابع: کشاورزی، آب، انرژی، مواد و محیط زیست    33

7-8- هوا وفضا    33

4-9- امنیت ملی    34

4-10- تصفیه ی پسماندهای صنعتی    34

4-11- کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت نفت    35

4-12- علم نانو یک تحول بزرگ در مقیاس بسیار کوچک    35

4-13- مواد نانو    36

4-13-1- آلودگی    36

4-13-2- سنسورهای هیدروژن خود تمیز کننده    37

4-13-3- سنسورهای جدید در خدمت بهبود استخراج نفت    38

فصل پنجم: مقايسه بودجة نانوتكنولوژي اروپا و آمريكا

5-1- چکیده    41

5-2- پيشنهادها    41

5-3- مقدمــه    44

5-4- سرمايه‌گذاري جهاني در نانوتكنولوژي    44

5-5- نتيجه‌گيري    52

فصل ششم: آینده نانو تکنولوژی

6-1- جایگاه فناوری نانو در علوم مهندسی    55

6-2- مشكلات مواجه با نانوتكنولوژي:    55

6-3- تاثیرات فناوری نانو در زندگی انسان    57

6-4- تاثير آينده نانوتكنولوژي:    58

6-5- نتیجه گیری:    61

منابع    62

چکیده:

نانو تکنولوژی عبارتی است که برای مطالعه و بهره برداری از اجسام کوچک که ابعاد آنها فقط در حد چند ملکول و اتم است به کار می رود. دلیل اینکه این موضوع، مهم و جذاب است، آنست که وقتی مواد به سمت اندازه های خیلی کوچک پیش بروند، به طوریکه طول آنها در حد چند دهه دهگان یا صدگان از تعداد اتم ها شود، دیگر آن رفتاری که ما برای اجسام بزرگتری انتظار داریم را از خود نشان نمی دهد و آن شروع به نشان دادن خواص جدید و منحصر به فردی از قبیل خواص نوری، مغناطیسی، الکتریکی، شیمیایی، بیوتکنولوژی و. .. می کند. در قرن حاضر ما تغییرا ت عمده ای را در میدان علوم و تکنولوژی داشتیم. از زمانی که ترانزیستور ها در نیم قرن پیش اختراع شده اند، الکترونیک به طور گسترده د رزندگی ما وارد شده است و اکنون به عنوان یکی از صنایع کلیدی هچنان در حال رشد است. یک تکنولوژی پایا به عنوان یک نیاز عمیق پدیدار گشته است مانند مشاهدات دینامیکی و استاتیکی و دستکری مواد و تشکیل مواد در سطح مولکولی و یا اتمی، یا بررسی انفرادی اتم ها و مولکول ها. این تکنولوژی رادیکالی ممکن است به صورت تکنولوژی اتمی نامیده شود که در واژگان پذیرفته شده برابر با نانو تکنولوژی می باشد. نه تنها در الکترونیک بلکه هم چنین در صنعت شیمیایی و بیو تکنولوژی، با ملاحظه توسعه کاتالیست های جدید، رمز گشایی و دستکاری ژنها، تکنولوژی دستکاری اتم ها و مولکول ها به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند. 

👇محصولات تصادفی👇

کتاب روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی پروپوزال سلامت روانی فرزندان اختیار طلاق از طرف زن و مرد و موانع آن با تاکید بر طلاق توافقی پاورپوینت سفالوسپورین ها مراحل حسابداري پيمانكاري